123-343 23 25

Er gåva till Kenny Friberg

Som vi tidigare har berättat, så startade vi en insamling till Kenny Friberg, 22 år, som blivit brutalt utsatt för svenskfientligt våld i Malmö och därpå själv blev dömd till böter för godtyckesparagrafen “Hets mot folkgrupp”. Tack vare er generositet fick vi ihop 10 000 kronor som vår ordförande Eva Donell delade ut till Kenny i lördags den 30 oktober, under Svenska Bok- & Mediemässan i Stockholm.

Se tidigare artikel här Insamling till brottsoffer – Blågula Korset (blagulakorset.se)

Donerar summan vidare

Denne unge man, vars dröm är att bli polis, är engagerad i en organisation med namnet No2Crimes som, vilket namnet tydligt signalerar, arbetar förebyggande mot brottslighet. Kenny berättade under utdelningsceremonin att han avser att skänka pengarna vidare till den organisationen. Vilken hjälte och förebild på så många sätt!
Tack Kenny – det var en ära för Blågula Korset att få dela ut dessa insamlade pengar till just dig!

Se hela videon på Exakt24.se, Facebook, Instagram eller Twitter.

Utsattes för svenskfientligt våld – får nu stöd av Blågula Korset