123-343 23 25

Sök hjälp hos Blågula Korset

  Välj plats

  Har du blivit diskriminerad eller utsatt för rasism för att du är svensk, vilket lett till ditt behov av hjälp?

  På vilket sätt behöver du hjälp?

  Hur illa är din situation? Gradera från 1 till 10 där 1 är minimalt, och 10 är maximalt.

  Våga be om hjälp

  Behöver du eller någon du bryr dig om
  hjälp från Blågula Korset?

  Blågula Korset vill vara en länk på vägen till ett självständigt och gott liv. Vi använder oss av den effektiva metoden ”Ramar & Kramar” för att stimulera full villighet att vara aktiv i den processen tillsammans med oss. En nyckelfråga i detta är: Vem har ansvaret över ditt liv?

  Nedan följer ett antal frågor som vi vill att du besvarar med full ärlighet. Vi behandlar självklart dina uppgifter med största sekretess och respekt, så bara de som är direkt inblandade i ditt fall har tillgång till dem.