123-343 23 25

Integritetspolicy

GDPR

Vi är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Därför vill vi berätta om vår hantering av dina personuppgifter och om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller i hela EU från och med den 25 maj 2018.

När du ber om hjälp

När du ber om hjälp från Blågula Korset behandlar vi dina personuppgifter. Detta gör vi för att kunna handlägga ansökan och fatta beslut.

Vi behöver personuppgifter såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter samt uppgifter om din ekonomi och livssituation.

Om din ansökan beviljas och du får en utbetalning från Blågula Korset kommer uppgifter om detta att sparas i minst 7 år med stöd av 7 kap. bokföringslagen (SFS 1999:1078). Den rättsliga grunden för behandling i dessa fall är rättslig förpliktelse.

Vilka uppgifter lagras?

De personuppgifter vi samlar in och behandlar är framför allt sådana som du själv lämnar till oss (namn, adress, e-postadress, telefonnummer).

Syfte

Vi behöver dessa uppgifter för att hantera din din ansökan/anmälan. Dessutom skickar vi dig uppdateringar från organisationen.

Vi delar inte dina personuppgifter med andra, utom när vi har ett avtal med en tredje part. Det kan vara företag som förmedlar betalningar, förmedlar vårt nyhetsbrev, beviljar bidrag till oss, eller på annat sätt är viktiga för vår verksamhet. Du har enligt dataskyddsförordningen GDPR rätt att en gång per kalenderår få veta vilka av dina personuppgifter vi behandlar och hur vi behandlar dem, om du begär det skriftligt.

Din rätt till insyn och ändringar

Du har även rätt att begära tillgång till, rättelse eller under vissa förutsättningar, radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Tänk då på att det kan innebära att vi inte kan fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som medlem. Du har vidare rätt att invända mot behandlingen. Som medlem med en registrerad e-postadress, kan du logga in i medlemssystemet och kontrollera att vi har rätt uppgifter om dig. Då kan du också korrigera dina uppgifter om någonting ändrats, t.ex. om du byter adress m.m.

Kakor

Vi använder kakor (cookies) för statistisk utvärdering och optimering av webbplatsen. Kakor är filer som sparas på din enhets hårddisk för att underlätta användningen av webbplatsen.

Kontakt

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på: kontakt@blagulakorset.se

Innehållsförteckning