123-343 23 25

Om Blågula Korset

Vår vision

2020 bildades Blågula Korset med en vision om ett humant samhälle där svenskars människovärde respekteras. Att synliggöra och bearbeta de humanitära problem som uppkommit i Sverige under de senaste årtiondena är bakgrunden till Blågula Korsets bildande. 

Vi eftersträvar ett samhälle där ingen diskrimineras och förnekas rätt till hjälp och stöd. Vi arbetar för att lindra mänskligt lidande och öka den sociala tryggheten i Sverige samtidigt som vi vill sprida kunskap om frågor som är relevanta för vår verksamhet.

Våra grundprinciper

Blågula Korset är en ideell välgörenhetsorganisation utan eget vinstintresse.

Blågula Korset arbetar för att lindra människors lidande utifrån deras behov – i första hand de mest nödställda som diskriminerats på grund av nationalitet, etnicitet, religion, samhällsställning eller politiska åsikter.

Blågula Korset eftersträvar samarbete och utbyte med andra allmännyttiga föreningar.

Vår styrelse

Eva Donell

Ordförande & kommunikationsansvarig

Eva är en av grundarna av Blågula Korset och är idag engagerad i flera ideella föreningar som arbetar för ett bättre Sverige. Hon förekommer frekvent i svensk alternativmedia genom sitt arbete för folkbildning inom föreningen E4F. Övertygelsen om att vi tillsammans kan bygga ett mer upplyst och kärleksfullt Sverige går igen i hela hennes livsgärning.

Har du frågor till Eva så sms:a eller ring till 070-230 34 33

Catja Everhall-Blom

Catja är en av Blågula Korsets starkaste röster för ett mer rättvist och medmänskligt Sverige. Till yrket arbetar Catja med arkitektur och inredning samt har även en journalistutbildning. Hennes öga för färg, form och estetik, hennes sinne för verbal kommunikation samt hennes starka tro på att vi med gemensamma krafter kan bygga ett sundare och lyckligare samhälle gör att Catja förmodligen är den vars engagemang når ut till flest svenskar – oavsett livssituation.

Har du frågor till Catja så skicka e-post till kontakt@blagulakorset.se

Marianne Liljeholt

Marianne är en av Blågula Korsets mest engagerade volontärer. Med bakgrund som sjuksköterska inom bland annat äldreomsorg och akutsjukvård, har hon med egna ögon upplevt hur svenskar systematiskt ställs utanför samhällets trygghetssystem. Hon har på eget initiativ engagerat sig för utsatta svenskar i många år och har sedan BGK startade bidragit med värme och positiv energi till vårt gemensamma arbete för ett medmänskligt Sverige.

Har du frågor till Marianne så skicka e-post till kontakt@blagulakorset.se

Anita Nilsson

Medarbetare

Anita är legitimerad läkare, specialiserad i psykiatri. Anita brinner för de äldres och de hemlösas situation i samhället. Hon har bland annat jobbat i 2 år med att ta fram ett kompendium som beskriver den vanvård  av våra äldre som pågår idag. Anita har tidigare jobbat politiskt för att få till stånd en förändring av situationerna för dessa utsatta grupper. 

Har du frågor till Anita så skicka e-post till kontakt@blagulakorset.se

Vilka hjälper vi?

Vi kämpar för ett samhälle som bygger på kärlek och respekt där alla i Sverige kan känna sig trygga och må bra. Därför har vi identifierat följande grupper som hjälpmottagare.

Hemlösa

Idag är vi vana att se hemlösa tiggande romer – men visste du att 33 250 svenskar lever utan tak över huvudet? Vi erbjuder mat, värme, vård- och hygienmöjligheter till hemlösa samt bjuder in till sociala träffar.

Utsatta äldre

Visste du att 328 000 äldre svenskar lever under EU’s fattigdomsgräns? Vi samordnar praktisk hjälp i vardagen, erbjuder möjlighet att få mat och andra förnödenheter samt hjälper till att förebygga avhysning från bostaden.

Fattiga barnfamiljer

Idag lever 1 av 6 svenska barnfamiljer under EU’s fattigdomsgräns! Utöver stöd med mat och andra förnödenheter ordnar vi kompisgrupper och läxhjälp och bjuder även in till vår ungdomsverksamhet som håller träffar och ordnar utflykter.

Brottsoffer

Visste du att endast 5 av 100 våldtäkter leder till fällande dom? Vi finns där för att erbjuda stöd och omsorg till dig som lider av trauman från brott som du har blivit utsatt för. Sök oss på vår stödlinje via telefon eller chatt.

Vi behöver dig

Ett par timmar av din tid kan göra stor skillnad för någon av dessa grupper – engagera dig som volontär och gör skillnad för Sveriges utsatta!

Frågor och svar

Styrelsen väljs på årsmötet och har mandat att leda verksamheten enligt stämmans beslut och föreningens stadgar.

Vi bjuder in till såväl fysiska som digitala informationsträffar med jämna mellanrum. Datum för dessa förmedlas till de som efterfrågar. Hör av dig till oss på; kontakt@blagulakorset.se

Inga personuppgifter sparas för våra donatorer och månadsgivare, om de inte själva begär att bli registrerade för återkommande kontakt eller önskar bli omnämnda t ex på hemsidan eller i våra tryckta publikationer. Volontärers personuppgifter såsom namn, telefonnummer, e-postadress etc sparas internt så länge denne är aktiv i vår verksamhet.

Tycker att du projektet är intressant och skulle vilja undersöka saken mer så är det bästa att kontakta oss på; kontakt@blagulakorset.se

Alla donationer, oavsett belopp är mycket uppskattade och värdefulla för vår verksamhet. Tack för att du vill bidra till vårt välgörenhetsarbete!

Bokföringen av föreningens ekonomi sker fortlöpande av utsedda ekonomiansvariga och granskas av behörig revisor. Minst 2 veckor före årsmötet lämnar revisionsberättelsen till stämman så att denna kan visas för alla medlemmar som bilaga till stämmokallelsen.