123-118 54 95

Tack till våra bidragsgivare Projektfönster ML AB

Under det senaste året har COVID-19 prövat oss alla hårt, och vi har samtidigt fått chansen att visa kraften i vår organisation. Pandemin har exponerat sociala missförhållanden och orättvisor som drabbar tiotusentals svenskar, men som de flesta inte är medvetna om. Fler människor än någonsin har tvingats leva i isolering och ensamhet.

Givetvis har pandemin drabbat Blågula Korsets bidragsgivare eftersom särskilt medelklassen och småföretagare drabbats hårt av nedstängningar och restriktioner. Därmed har även våra möjligheter att utföra vårt viktiga välgörenhetsarbete påverkats till det sämre. Trots svårigheterna finns det företagare som visat handlingskraft och medmänsklighet även under krisen.

En av dessa företagare är Anneli på Projektfönster ML AB, som efter ett inspirerande samtal med Blågula Korsets ordförande Eva Donell ville skänka 1000 kr per anställd till vårt arbete. Det är med en varm tacksamhet vi ser hur personer som Anneli och Micke på Projektfönster ML AB visar ett stort mått av empati och engagemang för arbetet med att upprätthålla våra betydelsefulla verksamheter.

Vi står tillsammans för ett medmänskligt Sverige. Varmt välkommen att höra av er till oss om ni också vill bli företagssponsorer – vi alla behövs!