123-343 23 25

BGK tackar för år 2021

2021 har var ett omtumlande år, då de globala pandemirestriktionerna lanserades över Sverige och hela världen. Grundläggande medborgerliga rättigheter var inte längre en självklarhet när allt mer stränga undantagstillstånd infördes. För de som redan befann sig på det svenska samhällets botten blev en utsatt livssituation plötsligt svårare än någonsin.

Samtidigt har år 2021 varit ett år av uppvaknande – fler människor än någonsin har fått upp ögonen för rådande orättvisor och vill stå upp mot ett förtryck som länge verkat utan att synas. Sammanfattningsvis har alltså samhällsläget blivit både bättre och sämre.
Sverige har, likt resten av världen, präglats främst av den nedstängningspolitik som på kort
tid satt många människor i arbetslöshet och ekonomisk utsatthet, emedan allt större rikedomar koncentrerats i händerna på en liten klick av de allra rikaste.

Det är i tider när utsatthet ökar dramatiskt som civilsamhällets betydelse visar sig som tydligast. Därför är det en stor glädje att så många valt att ansluta sig till Blågula Korset som volontärer eller givare. Vi har under året vuxit snabbare än vi vågat hoppas på och för det vill vi rikta ett innerligt tack till alla som valt att engagera sig i detta historiska skede. På kort tid har vi samlat oss till en förening som kommer bli en stor medmänsklig kraft i Sverige.

När vi nu avslutar år 2021 kan vi med rörd stolthet se hur julgåvor börjar strömma in och minnas de fina frivilliginsatser som utförts i Blågula Korsets namn. Det har på många sätt varit ett historiskt omvälvande år och jag känner mig innerligt tacksam och ödmjuk över det förtroende som ni medlemmar givit mig. Det vi hittills uträttat hade aldrig varit möjligt utan er.

Under året har ni engagerat er på gator och torg, skrivit och samtalat, återkopplat och påpekat nödvändiga förbättringar i vår organisation och tillsammans har vi nu lagt grunden till något fantastiskt. Det har inte gått en vecka utan att någon hört av sig och vill engagera sig i Blågula Korset – det är den typen av initiativ som för en välgörenhetsorganisation framåt. Som ordförande detta år har jag försökt lyssna på er alla för att leda och utveckla Blågula Korset på bästa sätt.

TACK till alla er fantastiska medlemmar, volontärer och givare som gjort att år 2021, trots
alla sina svårigheter, blivit det år då ett hoppets ljus tänts i hjärtat på så många svenskar.
Jag är oerhört rörd över all energi, kärlek, omtanke och framtidstro som jag ser överallt
bland er! Tillsammans skapar vi ett lyckligare Sverige!

Varma hälsningar

Eva Donell
Blågula Korsets ordförande