123-343 23 25
Strukturellt hemlös

Det sparas på hemlösa

Den 24 augusti i år berättar tidningen Hem och hyra hur Göteborgs stad ska spara pengar på hemlösa. Läsningen är fruktansvärt nedslående men det visar också hur viktigt vårt arbete med Blågula Korset är.

Strukturellt hemlösa

Utdrag ur artikeln: “Bostadslösa som saknar sociala problem, såsom psykisk ohälsa och missbruk, kallas för strukturellt hemlösa. Deras enda problem är just att de saknar bostad. I Göteborg är merparten av de strukturellt hemlösa föräldrar med barn
Länk till artikeln https://www.hemhyra.se/reportage/sa-sparade-goteborg-pengar-pa-hemlosa-farre-far-hjalp-under-kortare-tid/
Hur ska vi kunna hjälpa våra utsatta när ansvariga politiker ser dem som sedlar och nummer?

Vill du hjälpa till?

Vill du hjälpa oss att hjälpa? Vi behöver volontärer i hela landet. Vet du någon som är hemlös?
Hör av dig till oss och gör skillnad på kontakt@blagulakorset.se eller via formulär här på sidan 💙💛💙