123-118 54 95

Kallelse till Årsstämma 2021

Tid och plats

Styrelsemedlemmar och ombud i Föreningen Blågula Korset kallas härmed till föreningsstämma tisdagen den 18 maj 2021. Medverkan är möjlig fysiskt eller digitalt. Den fysiska platsen för stämman anges i svar till respektive ombud. Inregistrering inleds kl. 17:00.

Anmälan som ombud

Lokalföreningen väljer ett ombud och en ersättare till föreningsstämman, vilka anmäls till Blågula Korsets styrelse senast två veckor före föreningsstämman. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer, adress och telefonnummer.

Motioner & propositioner

Alla medlemmar och lokalföreningar har rätt att inkomma till årsstämman med motioner. Motioner till årsstämman ska vara Blågula Korsets styrelse tillhanda senast två veckor före stämman. Blågula Korsets styrelse ska till årsstämman inkomma med förslag på strategisk inriktning, stadgar och medlemsavgifter samt har rätt att inkomma med propositioner. Dessa ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före stämman.

Varmt välkomna!

/Styrelsen