123-343 23 25

Att skifta allmänhetens prioriteringar

Svenskar kan bara förtryckas i det fördolda.

Det är dags att rikta strålkastarljuset mot rasistiska samhällsstrukturer som systematiskt diskriminerar svenskar. Det är dags att bryta allmänhetens okunskap kring ”den humanitära stormaktens” baksida.

Hur kan en en omfattande struktur av förtryck tillåtas existera? Genom en omedveten och därmed motståndslös befolkning som underlättar dess existens.

De sociala skyddsnät som Sverige är världsberömda för har idag förvridits till att vara selektivt applicerbara. Därtill har aktörer inom utbildning samt nyhets- och underhållningsmedia tvingat in oss i en falsk världsåskådning som förtäljer att minoritetsgrupper automatiskt är i offerställning och att svenskar automatiskt är i en privilegierad ställning.

Denna falska uppfattning befästs dagligen genom snyftreportage och ömmande fall som väcker starka känslor av empati – offren i dessa reportage är påtagligt sällan av svensk eller europeisk härkomst… Därmed är den svenska allmänheten mestadels omedvetna om det egna folkets lidande.

Vi vill se ett Sverige där människor inte diskrimineras på grund av sin etnicitet. Vi vill se ett Sverige där alla som utsätts för brott eller orättvisor får samma möjlighet till upprättelse och hjälp. Vi vill se ett Sverige som präglas av omtanke och kärlek. Vägen mot ett sådant Sverige börjar hos den svenska allmänheten – när den svenska allmänheten prioriterar att hjälpa sin näste så kan vi stoppa utsattheten redan innan den uppstår.

Allmänhetens prioriteringar är avgörande. Den som formar den allmänna åsiktsbildningen har mer makt än den som stiftar ett lands lagar eller fäller dess domar.

-Abraham Lincoln

Samhällen kan förändras

Att bygga ett bättre Sverige och i förlängningen en bättre värld kan kännas avlägset för många. Det var inte så många år sedan som vi kollektivt höll en känsla av maktlöshet eller rentav förtvivlan inför framtiden. Men oavsett vad som har hänt de senaste årtiondena, oavsett vad som pågår just nu, så är Blågula Korsets vädjan till dig som delar vår strävan:

Förkasta all hopplöshet och förtvivlan!

Att kollektivt bära känslan av att vi inte har några möjligheter riskerar att bli självuppfyllande profetior. Det bästa sättet för korrupta politiker och illvilliga mediebolag att trycka ner en fullt motståndskraftig befolkning är enkel: övertyga dom att om deras maktlöshet. Allt för länge har vi svenskar trott på lögnen att det inte finns några lösningar att tillgå, att ett helhjärtat försök inte kommer leda någonstans. Vi kan vara tacksamma att tidigare generationer av svenskar inte tänkte i sådana banor.

Sanningen är enkel: allt är möjligt!

Blågula Korset är stolta över att erbjuda en sprudlande mötesplats för sociala kontakter. Vi är en stark gemenskap av människor i alla åldrar som livligt diskuterar förslag och idéer, som aktivt arbetar för ett bättre Sverige inom en mängd områden, särskilt inom välgörenhet. Vi vet att vi är kapabla att förändra samhället. Grupper och föreningar av likasinnade och arbetsvilliga individer utgör ett tydligt exempel till allmänheten – ett exempel på att förändring är möjlig.

Makten att skapa ett bättre land och en bättre värld är helt i våra händer. Blågula Korset agerar efter övertygelse att när tillräckligt många av oss släppt hopplösheten och omfamnar vår förmåga att göra gott – då är ett lyckligt, tryggt och medmänskligt Sverige inte långt borta!

Höj din röst!

Du kan bidra till att bryta det rådande samhällsläget. Förstärk de röster som redan talar ut mot förtrycket genom att dela våra budskap – eller anslut dig med din egen personliga berättelse.

Video

Bidra genom att se och dela våra videos som förmedlar starka livshistorier som inte ges utrymme på Bonniers och Schibstedts plattformar. Till vår YouTube-kanal.

Tryckta publikationer

Ta del av våra artiklar och tryckta skrifter som är laddade med smärtsamma insikter och väl-dokumenterade fakta om läget i Sverige. Läs rapporter från gatan.

Dela med dig

Har du insikt, kunskap och erfarenhet som sammanfaller med våra verksamhetsområden? Vi behöver fler röster som talar ut – vi behöver din hjälp! Se personliga berättelser.